STARTNA LOKACIJA

Plato ispred Centra za edukaciju mladih Travnik

DATUM

26.08.2017.

POČETAK

20:00 sati

Do utrke preostalo

Prijava

Ime i prezime (obavezno)

Datum rođenja (obavezno):

Država:

Adresa i poštanski broj:

Klub:

E-mail adresa (obavezno)

Spol:

Trenutno mjesto boravka:

Broj telefona (obavezno):

Kategorija:

Kontakt za hitne slučajeve:


Kotizacija za utrku iznosi: 10KM. Instrukcije za uplatu će biti prosljeđene na Vaš E-mail.Pokrovitelji kotizacija za prvih 500 prijavljenih takmičara/ki na ovogodišnju “Pharmamed Travnik NOĆNU UTRKU” su Centar za edukaciju mladih Travnik i Općina Travnik.Rok za prijave: 14.08.2017. Nastavak prijava je moguć i nakon roka, kako bismo dostigli brojku od 700 takmičara/ki, za koje ćemo obezbijediti startni broj sa čipom, dok u startni paket neće biti uključena učesnička majica i pokloni sponzora.


PRAVILA UTRKE

ORGANIZACIJA UTRKE
Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika, organizuje drugu noćnu utrku u Travniku, pod nazivom “Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, pod generalnim pokroviteljstvom kompanije „Pharmamed“ d.o.o. Utrka će se održati 26.08.2017. godine sa početkom u 20:00 sati.

OPĆE INFORMACIJE
“Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, je utrka koja će se odvijati na stazi dužine 5 kilometara, a na kojoj mogu učestvovati profesionalni/e trkači/ce, kao i trkači/ce rekreativci/ke. Utrka starta na platou ispred Zavičajnog muzeja Travnik, gdje se i završava.
Facebook: Travnik Nocna Utrka /

PREPORUKE ZA UČEŠĆE
Za učešće na utrci, takmičari/ke bi trebali/e posjedovati prikladnu sportsku opremu (obuću i odjeću).

KAKO SE PRIJAVITI
Prijave se vrše online putem, popunjavanjem prijavnog obrasca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kategorije (M i Ž)
Maksimalan broj učesnika - 700


Odustajanje
Učesnik/ca koji/a želi odustati od takmičenja, obavezan/na je o tome obavijestiti organizatora e-mailom na adresu: utrka@cem.ba U slučaju vanrednih dešavanja, vremenskih neprilika, zemljotresa, poplava i ekstremnih klimatskih pojava u periodu do 15 dana prije planiranog datuma održavanja, organizator zadržava pravo otkazivanja utrke. Preostalim dijelom organizator pokriva dio troškova organizacije nastalih do trenutka otkazivanja.


PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA I PAKETA
Jednom kada se preuzmu startni brojevi, nije dozvoljena njihova razmjena između učesnika. Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti u petak, 25.08.2017. i subotu, 26.08.2017. godine u skladu sa registracionom procedurom prijavljenih takmičara/ki, o čemu će blagovremeno biti obaviješteni/e. Startni broj i paket se mogu preuzeti isključivo uz pokaz identifikacijskog dokumenta.

Start utrke je u 20:00 sati.

Takmičari se MORAJU strogo pridržavati službeno označene staze. Zbog pravila utrke, lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara i osoblja koje organizuje utrku, strogo se zabranjuje korištenje prečica i staza koje nisu označene. Sva odstupanja od službeno označene staze, osim što za sobom povlači diskvalifikaciju, bit će na vlastitu odgovornost takmičara.

SIGURNOST I KONTROLA
Staza će imati koordinatora utrke. Članovi organizacionog tima, kao i volonteri utrke će biti raspoređeni na određenim mjestima dužinom staze, te će biti u direktnom kontaktu s koordinatorom utrke. Medicinsko osoblje će, također biti postavljeno na određenim tačkama, pripadnici MUP-a SBK, kao i pripadnici zaštitarske agencije. Na određenim mjestima će biti postavljene kontrolne tačke gdje će članovi organizacijskog tima nadgledati prolazak takmičara.


DISKVALIFIKACIJA
Takmičar će biti diskvalifikovan uz poništavanje startnog broja ukoliko:
• ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka;
• koristi prečice;
• ne pomogne takmičaru u nevolji;
• vrijeđa ili prijeti osoblju/volonterima;
• koristi prijevozno sredstvo tokom utrke;
• odbije pregled od strane medicinskog osoblja na stazi;
• odbije provjeru obavezne opreme od strane akreditovanog osoblja na stazi;
Kazna će se primijeniti na licu mjesta.


MAKSIMALNO VRIJEME ZAVRŠETKA
1 sat i 30 minuta
Takmičarki/ke, koji ne završe utrku u zadanom vremenskom okviru, bit će zamoljeni da utrku završe na licu mjesta.

OKREPNE STANICE
Organizator će obezbijediti dvije okrepne stanice i to u ulici Aleja konzula u neposrednoj blizini ulaza u kasarnu, te u ulici Tvornička u blizini „Borca“.
SMEĆE koje ostaje nakon konzumacije pića, trkači su obavezni odložiti na za to predviđena mjesta u krugu okrepne stanice.

NAGRADE I KATEGORIJE
Novčane nagrade se ne dodjeljuju.
Robne nagrade su predviđene za tri prvoplasirana i to u kategoriji:
• Žene
• Muškarci

PRAVA KORIŠTENJA MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA
Prilikom registracije na utrku, takmičar sva prava u vezi sa korištenjem digitalnog zapisa koji prikazuje takmičara (fotografije, video materijal i ostalo), prenosi na organizatora utrke.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Prijavom na utrku, takmičar oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, bilo građanske ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu djelovanjem takmičara.

O nama
Centar za edukaciju mladih (CEM), od svog osnivanja 1998. godine, aktivno djeluje u smjeru razvoja šire lokalne zajednice, najviše kroz rad s mladima i za mlade. Programi i sadržaji koje nudi mladima, uglavnom su zasnovani na neformalnoj edukaciji, i to iz onih oblasti koje nisu pokrivene redovnim obrazovnim procesom. Pored stjecanja znanja, mladi, čije učešće u CEM-ovim programima i aktivnostima je dobrovoljno, stječu lične i društvene vještine (samopouzdanje, odgovornost, komunikativnost, timski rad, rješavanje konflikta...), koje su im potrebne kako bi postali aktivni i odgovorni članovi društva, spremni se zalagati za pravdu, jednakost, toleranciju, nediskriminaciju i sl. Rad za mlade ogleda se u promociji zdravog načina života, bez duhanskih prerađevina, alkohola i droga, zalaganju za donošenje i sprovođenje pravnih akata vezanih za mlade (zakon o mladima, strategija prema mladima), uspostavljanju i razvoju modela informisanja mladih (info parkovi, web portal, društvene mreže i sl.) i drugim aktivnostima koje CEM provodi, a u kojima i mladi imaju mogućnost učestvovati. Pored toga, CEM se aktivno zalaže i za strategije za unapređenje cjelokupne zajednice, poput strategija za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja općenito, protiv maloljetničke delinkvencije i sl, koje doprinose dobrobiti svih njenih članova. Centar za edukaciju mladih je najaktivnija nevladina organizacija koja radi s mladima u SBK. Broji oko 1000 članova, od toga oko 20 aktivnih volontera koji svakodnevno, kroz razne akcije i aktivnosti, doprinose razvoju svoje zajednice.

Kontaktirajte nas!
CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH
Bosanska 131
72270, TRAVNIK
http://www.cem.ba
E-mail: cem@bih.net.ba; cem@cem.ba
Telefon/Fax: +38730511565

Slažem se sa pravilima.

Mapa

Travnik NOCNA UTRKA 2016

Kontakt

Telefon: +387(0)30 511 565
E-mail: utrka@cem.ba
Adresa: Bosanska 131, Travnik