Pharmamed Travnik noćna utrka 2019

Informacije o utrci

 • August 31, 2019
 • Subota, 20:00 do 21:30

Kontaktiraj organizatora

Prijava

 • 10KM Startnina 733 preostalo
Prijavi se na utrku

Prijava na utrku

Nastavi prijavu
Startnina
733
10KM
One time registration allowed for this ticket

Da biste se registrovali za učešće na utrci, potrebno je da uplatite startninu u iznosu od 10 KM.

0KM
KM0
Svrha doznake: Startnina za Travnik noćnu utrku Primalac/Primatelj: Centar za edukaciju mladih Račun primaoca/primatelja: 3386902246619540 KM: 10,00
Nazad na prijavu
Hvala na Prijavi

Pharmamed Travnik noćna utrka 2019

Instrukcije za uplatu

Svrha doznake: Startnina za Travnik noćnu utrku
Primalac/Primatelj: Centar za edukaciju mladih
Račun primaoca/primatelja: 3386902246619540
KM: 10,00

Važna napomena

Ukoliko startninu uplatite do 20.08.2019. godine, očekuje vas FULL startni paket, koji uključuje:

 • promotivnu vrećicu utrke
 • finišerska medalja
 • dry skin majicu utrke
 • takmičarski broj sa čipom
 • poklone sponzora
 • osvježenje nakon utrke

Uplate nakon 20.08.2019. odnose se na LAST CALL registraciju, koja uključuje startni broj sa čipom i osvježenje nakon utrke, ali ne uključuje promotivnu vrećicu, dry skin majicu i poklone sponzora.

Pharmamed Travnik noćna utrka 2019

Subota, 20:00 do 21:30
August 31, 2019

PRINT
Pravila utrke

 

ORGANIZACIJA UTRKE
Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika, organizuje četvrtu noćnu utrku u Travniku, pod nazivom “Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, pod generalnim pokroviteljstvom kompanije „Pharmamed“ d.o.o. Utrka će se održati 31.08.2019. godine sa početkom u 20:00 sati.

OPĆE INFORMACIJE
“Pharmamed TRAVNIK NOĆNA UTRKA”, je utrka koja će se odvijati na stazi dužine 5 kilometara, a na kojoj mogu učestvovati profesionalni/e trkači/ce, kao i trkači/ce rekreativci/ke. Utrka starta na platou ispred Zavičajnog muzeja Travnik, gdje se i završava.
Facebook: Travnik Nocna Utrka /

PREPORUKE ZA UČEŠĆE
Za učešće na utrci, takmičari/ke bi trebali/e posjedovati prikladnu sportsku opremu (obuću i odjeću).

KAKO SE PRIJAVITI
Prijave se vrše online putem, popunjavanjem prijavnog obrasca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kategorije (M i Ž)

Prijavu na utrku za osobe mlađe od 16 godina mogu ispuniti samo nositelji roditeljske/starateljske odgovornosti te isti prijavom potvrđuju da su ovlašteni za prijavu maloljetnog djeteta na utrku. Također, potvrđuju da su upoznati da organizator utrku snima te da će fotografije i video materijal nastale za vrijeme, neposredno prije i poslije utrke koristiti za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja i sponzora. 

ODUSTAJANJE
Učesnik/ca koji/a želi odustati od takmičenja, obavezan/na je o tome obavijestiti organizatora e-mailom na adresu: utrka@cem.ba . Ukoliko osoba koja je uplatila startninu ne može da nastupi, startnina može biti prenijeta na drugu osobu, ali ne i na dan utrke.

U slučaju vanrednih dešavanja, vremenskih neprilika, zemljotresa, poplava i ekstremnih klimatskih pojava u periodu do 15 dana prije planiranog datuma održavanja, organizator zadržava pravo otkazivanja utrke. Preostalim dijelom organizator pokriva dio troškova organizacije nastalih do trenutka otkazivanja.

PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA I PAKETA
Jednom kada se preuzmu startni brojevi, nije dozvoljena njihova razmjena između učesnika. Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti u petak, 30.08.2019. i subotu, 31.08.2019. godine u skladu sa registracionom procedurom prijavljenih takmičara/ki, o čemu će blagovremeno biti obaviješteni/e. Startni broj i paket se mogu preuzeti isključivo uz pokaz identifikacijskog dokumenta.
Učesnici koji nemaju navršenih 16 godina starosti kod preuzimanja startnog paketa predaje potpisanu suglasnost roditelja/staratelja.

Obrazac za suglasnost se može preuzeti u prostorijama Centra za edukaciju mladih.SIGURNOST I KONTROLA
Staza će imati koordinatora utrke. Članovi organizacionog tima, kao i volonteri utrke će biti raspoređeni na određenim mjestima dužinom staze, te će biti u direktnom kontaktu s koordinatorom utrke. Medicinsko osoblje će, također biti postavljeno na određenim tačkama, pripadnici MUP-a SBK, kao i pripadnici zaštitarske agencije. Na određenim mjestima će biti postavljene kontrolne tačke gdje će članovi organizacijskog tima nadgledati prolazak takmičara.

DISKVALIFIKACIJA
Takmičar će biti diskvalifikovan uz poništavanje startnog broja ukoliko:
• ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka;
• koristi prečice;
• ne pomogne takmičaru u nevolji;
• vrijeđa ili prijeti osoblju/volonterima;
• koristi prijevozno sredstvo tokom utrke;
• odbije pregled od strane medicinskog osoblja na stazi;
• odbije provjeru obavezne opreme od strane akreditovanog osoblja na stazi;
Kazna će se primijeniti na licu mjesta.
Organizator zadržava pravo da ne prihvati startninu i učešće na trci od onoga za koga smatra da ne treba da nastupi. 

Sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke


MAKSIMALNO VRIJEME ZAVRŠETKA
1 sat i 30 minuta

Kontrola učesnika mjerenjem vremena će se vršiti na trećem kilometru utrke.

Takmičari koji ne budu registrovani kontrolom na trećem kilometru bit će diskvalifikovani i automatski izbrisani sa službenih rezultata utrke.
Takmičarki/ke, koji ne završe utrku u zadanom vremenskom okviru, bit će zamoljeni da utrku završe na licu mjesta.


OKREPNE STANICE
Organizator će obezbijediti dvije okrepne stanice i to u ulici Aleja konzula u neposrednoj blizini ulaza u kasarnu, te u ulici Tvornička u blizini „Borca“. SMEĆE koje ostaje nakon konzumacije pića, trkači su obavezni odložiti na za to predviđena mjesta u krugu okrepne stanice.

NAGRADE I KATEGORIJE
Novčane nagrade dodjeljujemo za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji:
1. mjesto – 500 KM 
2. mjesto – 300 KM 
3. mjesto – 200 KMPRAVA KORIŠTENJA MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA
Prilikom registracije na utrku, takmičar sva prava u vezi sa korištenjem digitalnog zapisa koji prikazuje takmičara (fotografije, video materijal i ostalo), prenosi na organizatora utrke.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizator poduzima sve moguće mjere da bi učesnici događaja bili sigurni. Svi učesnici prihvataju da trče na svoj vlastiti rizik. Prijavom na utrku, takmičar oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, bilo građanske ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu djelovanjem takmičara.

 

 

STAZA

Dužina staze je 5000 metara i sačinjena je od jednog kruga.

Kapacitet staze je 800 učesnika.

Bilo koja prevozna sredstva sa točkovima nisu dozvoljena na trasi utrke i na startu/cilju utrke.

Startni broj trkača mora biti vidljiv tokom cijele utrke.

Takmičari se MORAJU strogo pridržavati službeno označene staze. Zbog pravila utrke, lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara i osoblja koje organizuje utrku, strogo se zabranjuje korištenje prečica i staza koje nisu označene. Sva odstupanja od službeno označene staze, osim što za sobom povlači diskvalifikaciju, bit će na vlastitu odgovornost takmičara.

Start utrke je u 20:00 sati.


O nama
Centar za edukaciju mladih (CEM), od svog osnivanja 1998. godine, aktivno djeluje u smjeru razvoja šire lokalne zajednice, najviše kroz rad s mladima i za mlade. Programi i sadržaji koje nudi mladima, uglavnom su zasnovani na neformalnoj edukaciji, i to iz onih oblasti koje nisu pokrivene redovnim obrazovnim procesom. Pored stjecanja znanja, mladi, čije učešće u CEM-ovim programima i aktivnostima je dobrovoljno, stječu lične i društvene vještine (samopouzdanje, odgovornost, komunikativnost, timski rad, rješavanje konflikta…), koje su im potrebne kako bi postali aktivni i odgovorni članovi društva, spremni se zalagati za pravdu, jednakost, toleranciju, nediskriminaciju i sl. Rad za mlade ogleda se u promociji zdravog načina života, bez duhanskih prerađevina, alkohola i droga, zalaganju za donošenje i sprovođenje pravnih akata vezanih za mlade (zakon o mladima, strategija prema mladima), uspostavljanju i razvoju modela informisanja mladih (info parkovi, web portal, društvene mreže i sl.) i drugim aktivnostima koje CEM provodi, a u kojima i mladi imaju mogućnost učestvovati. Pored toga, CEM se aktivno zalaže i za strategije za unapređenje cjelokupne zajednice, poput strategija za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja općenito, protiv maloljetničke delinkvencije i sl, koje doprinose dobrobiti svih njenih članova. Centar za edukaciju mladih je najaktivnija nevladina organizacija koja radi s mladima u SBK. Broji oko 1000 članova, od toga oko 20 aktivnih volontera koji svakodnevno, kroz razne akcije i aktivnosti, doprinose razvoju svoje zajednice.


Kontaktirajte nas!
CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH
Bosanska 131
72270, TRAVNIK
http://www.cem.ba
E-mail: cem@bih.net.bacem@cem.ba
Telefon/Fax: +38730511565

Da biste se registrovali za učešće na utrci, potrebno je da uplatite startninu u iznosu od 10 KM.
Instrukcije za uplatu
Svrha doznake: Startnina za Travnik noćnu utrku
Primalac/Primatelj: Centar za edukaciju mladih
Račun primaoca/primatelja:
3386902246619540
KM: 10,00
Važna napomena
Ukoliko startninu uplatite do 20.08.2019. godine, očekuje Vas FULL startni paket, koji uključuje:
 • promotivnu vrećicu utrke
 • finišersku medalju
 • dry skin majicu utrke
 • takmičarski broj sa čipom
 • poklone sponzora
 • osvježenje nakon utrke
Uplate nakon 20.08.2018. odnose se na LAST CALL registraciju, koja uključuje startni broj sa čipom i osvježenje nakon utrke.