HD KFR LOGO

Ove godine organizujemo treću Helen Doron Kids’ Fun Run, utrku za djecu uzrasta od 4 do 11 godina!

Pripremili smo mnogo zabavnih sadržaja, a na djeci je da pripreme patike za trčanje i super se zabave!

Helen Doron English Travnik i ove godine na dan utrke organizuje besplatne časove engleskog jezika u učionici na otvorenom!

Učešće na utrci je besplatno, a prijave se vrše u prostorijama Helen Doron English škole u Travniku ili putem Facebook stranice Travnik noćna utrka.

Djecu mogu prijaviti isključivo roditelji ili osobe starije od 18 godina, koje su u rodbinskoj vezi sa djetetom. Svi prijavljeni će moći preuzeti startne brojeve na dan utrke, isključivo uz potpisanu saglasnost roditelja za učešće na utrci.

Organizator podstiče sve učesnike, a posebno njihove roditelje da razumiju važnost zdravstvenog stanja svog djeteta, posebno zdravstvena ograničenja s obzirom na očekivane tjelesne napore. Svi učesnici moraju biti zdravstveno (fizički i psihički) spremni za učešće na utrci. Organizator utrke ne odgovara za zdravlje učesnika u vezi s njegovim učešćem na utrci.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA
Prijavom na utrku učesnik, odnosno njegov zakonski zastupnik ili osoba starija od 18 godina, rodbinski vezana za učesnika, svojim potpisom ovlašćuje organizatora da prikuplja lične podatke učesnika utrke u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA u svrhu i cilj za koje su mu potrebni. Organizator utrke obavezuje se da će sve lične podatke koje prikupi tokom prijave koristiti samo radi organiziranja i provedbe utrke te da se njima neće koristiti u druge svrhe.

UPOTREBA FOTOMATERIJALA I VIDEOMATERIJALA
Prijavom i učešćem na utrci učesnik, odnosno njegov zakonski zastupnik ili osoba starija od 18 godina, rodbinski vezana za učesnika, potpisom daje organizatoru suglasnost da se može koristiti fotografijama te snimljenim videomaterijalom i audiomaterijalom s utrke u marketinške svrhe bez naknade i prethodne saglasnosti učesnika utrke/skrbnika učesnika utrke.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Organizator poduzima sve moguće mjere da bi učesnici događaja bili sigurni. Svi učesnici prihvataju da trče na svoj vlastiti rizik. Prijavom na utrku, odnosno potpisom, zakonski zastupnik ili osoba starija od 18 godina, rodbinski vezana za učesnika oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, bilo građanske ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu djelovanjem takmičara.

PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA
Jednom kada se preuzmu startni brojevi, nije dozvoljena njihova razmjena između takmičara. Preuzimanje startnih brojeva će se vršiti u subotu, 31.08.2019. godine. Startni broj se može preuzeti samo ako je zakonski zastupnik ili osoba starija od 18 godina, rodbinski vezana za sudionika, potpisala saglasnost o učešću.

Pharmamed Travnik noćna utrka © 2020. Sva prava zadržana.